Aşağıda şartlarını okuyacağınız işbu anlaşma, FCL Medikal Bilgi Teknolojileri Rent a Car Dan. San. ve Tic. Ltd.Şti’ye ait https://www.vucutgelistirmetv.com (aşağıda kısaca “vucutgelistirme.com” olarak anılacaktır) ile vucutgelistirme.com servisini kullanacak olan kullanıcı arasında akdedilmiş olup, kullanıcılarına hangi şartlarda hizmet vereceğini belirtir. vucutgelistirmetv.com, üyelerine video paylaşımı, e.günlük (video, blog), yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir servisidir. Bu hizmetler vucutgelistirmetv.com sunucusunda hizmet veren vucugelistirmetv.com tarafından sağlanır. vucutgelistirmetv.com’a üye olunması, vucutgelistirmetv.com üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi vucutgelistirmetv.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama vucutgelistirmetv.com’un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: vucutgelistirmetv.com’a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye” ve “ziyaretçi”leri içerir. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir biçimde okuyun ve saklayın. vucutgelistirmetv.com’un verdiği hizmetlerinden yararlanmayı düşünüyorsanız üyelik sözleşmesinin sonunda bulunan “Okudum ve Kabul Ediyorum” ifadesini onaylayın. Eğer vucutgelistirmetv.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal vucutgelistirmetv.com’la irtibata geçin.

Telif Hakları

Vucutgelistirmetv.com’da yazdığınız yorum, yazı ve haberlere ilişkin telif hakları size aittir. Bu nedenle vucutgelistirmetv.com’da yayınlanmış olan haber ve yorumları ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. Ancak bunları başka bir kaynakta daha yayınlamanız halinde vucutgelistirmetv.com’a aktif link vermeniz gerekmektedir. Telif hakları size ait olmakla birlikte, vucutgelistirmetv.com’da yazdığınız tüm haberler ve yazılar üzerinde FCL Medikal Bilgi Teknolojileri Rent a Car Dan. San. ve Tic. Ltd.Şti çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz. Haber, yorum ve yazılarınız vucutgelistirmetv.com’da yayında olduğu müddetçe FCL Medikal Bilgi Teknolojileri Rent a Car Dan. San. ve Tic. Ltd.Şti tüm yazılarınızı uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari amaçla kullanılması hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için yazınızı silmeniz yeterlidir ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarınızın çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür. FCL Medikal Bilgi Teknolojileri Rent a Car Dan. San. ve Tic. Ltd.Şti yazılarınızın internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.

Yasal Sorumluluk

Vucutgelistirmetv.com’da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde FCL Medikal Bilgi Teknolojileri Rent a Car Dan. San. ve Tic. Ltd.Şti uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaksınız. vucutgelistirmetv.com’da yayınlanmak üzere sunduğunuz içeriğin ve mesaj ve sair vucutgelistirmetv.com imkanlarının kullanılması suretiyle göndermiş olduğunuz içeriğin hukuka uygun olması sizin sorumluluğunuzdadır. Gönderdiğiniz veya sağladığınız içeriğin hukuka uygun olmaması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda vucutgelistirmetv.com’un bilgisayar kayıtlarının(eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) h.u.m.k. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktasınız.

Üye’nin Yükümlülükleri

Üyeler;

  1. vucutgelistirmetv.com’a üye olarak veya servislerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; vucutgelistirmetv.com’u kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini…
  2. vucutgelistirmetv.com’da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut vucutgelistirmetv.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını…v
  3. vucutgelistirmetv.com’a gönderdikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını…
  4. vucutgelistirmetv.com’a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen vucutgelistirmetv.com’a bildirmeyi; vucutgelistirmetv.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını…
  5. vucutgelistirmetv.com’un sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları paralı hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu…
  6. vucutgelistirmetv.com’da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra vucutgelistirmetv.com tarafından üyelikten çıkarılabileceğini…
  7. vucutgelistirmetv.com’un, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini…
  8. Aloprotein‘in tescilli markaları olan vucutgelistirmetv.com ismi ve vucutgelistirmetv.com logosunun izinsiz kullanımının yasak olduğunu…
  9. vucutgelistirmetv.com’un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden vucutgelistirmetv.com’un ve Aloprotein‘in  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, vucutgelistirmetv.com’un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu…
  10. Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi…
  11. Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını…
  12. vucutgelistirmetv.com üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, vucutgelistirmetv.com’un sorumluluğu olmadığını…
  13. Üye’nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu…
  14. Tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini… Peşinen kabul ve taahhüt etmiştir

Vucutgelistirmetv.com’a Verilen Yetkiler

  1. vucutgelistirmetv.com, üyelerden veya kullanıcılardan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
  2. vucutgelistirmetv.com herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı vucutgelistirmetv.com sorumlu tutulamaz.
  3. Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum farkedildiğinde şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz.
  4. Bu tip durumlarda son karar, vucutgelistirmetv.com editörlerine ve yöneticilerine aittir.
  5. vucutgelistirmetv.com bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve e.günlük (blog) sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.
  6. vucutgelistirmetv.com’da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece vucutgelistirmetv.com’a veya vucutgelistirmetv.com’un yetki verdiği kuruluşlara aittir. Eğer vucutgelistirmetv.com hizmetlerini ticari amaçlarla kullanmak istiyorsanız lütfen vucutgelistirmetv.com’la iletişim kurun.
  7. Sitemizin birçok yerinden https://vucutgelistirmetv.com markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verilebilir. vucutgelistirmetv.com, link (bağlantı) verdiği, tavsiye ettiği https://vucutgelistirmetv.com markası olmayan sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.
  8. vucutgelistirmetv.com kullanıcı isimlerinin ve e.postalarının izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından, herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.
  9. Üyelerin vucutgelistirmetv.com’daki profillerinde veya web sitelerinde bulunan veya forumlara gönderilen ticari reklam – tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.
  10. vucutgelistirmetv.com, herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
  11. vucutgelistirmetv.com , üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, e.günlükleri (blogları) silebilir. Yürürlülük Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu sözleşem ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
  12. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Fesih ve değişiklik vucutgelistirmetv.com bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.
  13. Değişiklikler vucutgelistirmetv.com’un web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesindeki değişiklikleri, değişiklikler vucutgelistirmetv.com web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır.
  14. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için üyelik sözleşmesini sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kullanıcı vucutgelistirmetv.comtarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisi kullanmaya başladığı tarihten itbaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, vucutgelistirmetv.com’un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. vucutgelistirmetv.com’la iletişime geçin.

Üyelik sözleşmesiyle veya vucutgelistirmetv.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin: E-posta: [email protected]

Adres: Yenişehir mahallesi derya sokak no 23/b Kocaeli

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın vucutgelistirmetv.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle vucutgelistirmetv.com’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın vucutgelistirmetv.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.